Welkom bij Movere Consult

Movere betekent bewegen. Movere Consult wil organisaties in beweging brengen. Wij ondersteunen leiders, teams en organisaties bij het realiseren van resultaat, veranderingen en verbeteringen. Wij helpen bij het laten groeien van het leiderschaps- en professioneel potentieel in een organisatie. Leidende principes zijn resultaatgerichtheid, kwaliteit, samenwerking, betrokkenheid en verbinding.

Movere Consult combineert inzicht in wat mensen bindt met focus op het bereiken van business resultaten. Wij concentreren ons op het verbinden van strategisch denken met operationele planning en persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij geloven in de potentie en de kracht die in organisaties en haar mensen zitten en dat de juiste ondersteuning deze kan vrijmaken. Centraal staat het bereiken van resultaten.
 
 

Movere Consult stimuleert het bereiken van resultaten door vragen te stellen, te luisteren, te observeren en te structureren, kennis over te dragen, feedback te geven en zelfreflectie te stimuleren. We leggen de dilemma’s bloot en helpen vastgeroeste overtuigingen om te buigen tot een "high energy” intrinsieke motivatie.
Onze support varieert van het faciliteren van een of meerdere (management-) team off-sites tot het langere tijd begeleiden van individuen, teams of organisaties om duurzame resultaten te bereiken. Diensten kunnen op consultancy of interim basis geleverd worden.
 
Hoe krijg ik meer energie en eigen verantwoordelijkheid in mijn team van professionals?
 
We hebben een strategie, maar hoe krijg we deze nu geoperationaliseerd?
 

Hoe bereiken we meer focus op resultaat, en openheid en vertrouwen in ons team?

Hoe zorgen we dat de persoonlijke kwaliteiten van ons leiderschap en onze mensen zijn afgestemd op de visie en strategie van onze organisatie?

Hoe krijg ik mijn mensen mee in de veranderingen die ik voorsta?

Ik ben nieuw in mijn management rol, wil graag klankborden en de effectiviteit van deze rol optimaliseren.