Veranderen is mensenwerk

Veranderen is een constante geworden in de huidige bedrijfsvoering. De snelheid, de hoeveelheid en de complexiteit van veranderingen nemen alleen maar toe. Bovendien kost het altijd meer tijd dan vooraf verwacht. En helaas ook mislukt een geplande transformatie vaker dan verwacht.

Natuurlijk is het belangrijk om de juiste structuur en processen te implementeren, maar het is cruciaal om het meer ongrijpbare menselijk gedrag te beïnvloeden om de transformatie te dragen. Daartoe ondersteunen wij u in een doorlopend proces. Veranderen is immers net als gras; het groeit niet harder door eraan te trekken.
 
 
 

 

Movere Consult helpt u in eerste instantie door het juiste klimaat, de juiste cultuur, voor de verandering te scheppen. Wat is de urgentie om te veranderen? Staat het juiste leiderschapsteam aan de basis van de transformatie? Heeft u een toekomstvisie ontwikkeld die inspirerend is? Is er al een strategie om de doelen te bereiken?

Vervolgens moet de hele organisatie bij de verandering betrokken worden. Alle belanghebbenden moeten betrokken worden door juist leiderschap. Wordt de visie tot verandering wel goed gecommuniceerd? Worden mensen in staat gesteld deze visie in praktijk te brengen, worden barrières weggenomen? Zijn er al korte termijn successen geboekt zodat motiverende vooruitgang wordt getoond?

 
Tot slot moet de verandering verankerd worden in de organisatie. Wordt de voortgang wel gemeten en verslapt het leiderschap niet? Hoe wordt nieuw gedrag beloond zodat de verandering normaal wordt?

 

We leggen graag een duidelijke relatie tussen visie, de strategie en de (voorwaardelijke) bedrijfscultuur van uw organisatie. Inzicht in de aanwezige drijfveren en focus op geleefde waarden vormen hierbij een stevig basis voor verandertrajecten. Kenmerkend is de resultaatgerichtheid van ons veranderplan en het concreet beleggen van activiteiten en verantwoordelijkheden. We zetten werkvormen en –wijzen in die aanspreken en energie geven. Die de gewenste verandering versnellen.

 

In alle bovenstaande veranderprocessen kan Movere Consult u van dienst zijn, maar ook wanneer de nadruk op onderdelen ervan gelegd moet worden kunnen wij inhoudelijk (consultancy) of procesmatig (programma of project management) ondersteunen. Wij laten ons hierin inspireren door de werken van onder andere John Kotter, Quinn en Cameron. Bekijk ook de Link-pagina als u nader kennis wilt maken met hen.