Team Work

"Team work remains the one sustainable competitive advantage that has been largely untapped."
(Patrick Lencioni)
 
Teams worden vaak geconfronteerd met de volgende issues:
 
- De resultaten lopen achter bij de verwachtingen
- In dit team zit ongebruikt potentieel en creatieve energie dat er niet uitkomt
- Het management team toont geen leiderschap. Er is geen eenduidige focus en doelstelling 
- Wij zijn een nieuw team en willen bouwen aan een excellente samenwerking
- Teambijeenkomsten moeten eigenlijk veel productiever en uitdagender worden
- De strategie van de organisatie is veranderd, hoe gaan wij als MT hier mee om?
 

 
Vergroten van cohesie in het management team.
In de huidige economische situatie moeten leiderschapsteams, nog meer dan voorgaande jaren, consistent handelen en met meer verantwoording naar de rest van de organisatie. Het is essentieel dat beslissingen, met name de moeilijke of controversiële, het volledige commitment van het hele team hebben. Bouwen van vertrouwen, conflicten durven aangaan en snel de goede beslissingen nemen zijn van het grootste belang geworden.

In ons werk met teams concentreren wij ons op:
 
- Een gemeenschappelijke visie en gezamenlijke doelen
- Onderling vertrouwen: zeg wat je denkt, doe wat je zegt.
- Het vermogen om constructieve confrontaties aan te durven gaan
- Commitment aan jezelf en aan de teamambities
- Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en onderlinge afspraken
- Behoud van focus op de resultaten en de –eenduidige – visie

 

 

Re-focus van de agenda van het management team.
 
Een uitdagende marktomgeving betekent dat de organisatie nog meer gefocust moet zijn op het creëren van nieuwe inkomstenstromen, cross-selling, en vergroten van klantrelaties. Gefocuste strategie sessies voor teams kunnen barrières slechten om nieuwe doelen te bereiken. Deze uitdagende omgeving vereist ook zware maatregelen om kosten te reduceren. Leiderschapsteams moeten onderbouwde beslissingen nemen waar de schaarse middelen in te zetten, waar te besparen, wat eerlijke en creatieve onderlinge interactie vereist.
 
Movere Consult kan u ondersteunen bij het bereiken van uw (team) doelstellingen. In onze werkmethoden hebben wij ons daarbij laten inspireren door het gedachtegoed van Jim Collins, Steven Covey, Patrick Lencioni en Marshall Goldsmith. Zie ook de Link-pagina als u meer hierover wilt weten.