Leiderschapsontwikkeling

Het ontwikkelen van leiderschap speelt in elke organisatie een grote rol. Zowel op het niveau van het management van een organisatie als op het niveau van de professional.

Het leiderschap van een organisatie zal, met name in tijden van grote veranderingen, moeten laten zien en voelen waar het bedrijf naar toe gaat. Hun persoonlijke waarden en drijfveren hebben een voorbeeldfunctie naar alle medewerkers toe. Zij zijn pas geloofwaardig als hun gedrag consistent is met de gekozen richting, de business visie en daaraan verbonden doelstellingen.
 
 
Programma's.
Movere Consult ondersteunt organisaties door het ontwikkelen en uitvoeren van management development (MD) en leiderschaps-programma's, waarin al deze – harde en zachte – elementen tot uiting komen.
 
Advies
Wij adviseren en implementeren op het gebied van MD beleid. Hoe identificeer en ontwikkel ik mijn toekomstig leiderschapspotentieel. Hoe richt ik successieplanning in en voer ik dit daadwerkelijk uit. Dit kunnen wij voor u doen op consultancy of interim basis.
 
Een organisatie vergroot haar slagkracht als zij het potentieel, het talent, van haar professionele medewerkers beter weet te laten ontluiken en te benutten. Hoe kunt u uw professionals binden en boeien? Mensen zullen beter in staat zijn te reflecteren op hun gedrag en de effecten daarvan. Zij zullen elkaar beter kunnen coachen, aanspreken en feedback durven geven, waardoor ze een betere focus kunnen houden op het uiteindelijke resultaat.
 
Executive Coaching.
Movere Consult coacht uw managers en professionals. Wij gaan uit van de kracht, de wijsheid en het oplossingsvermogen van iedere persoon. Stap voor stap werken we op basis van duidelijke doelstellingen aan persoonlijke ontwikkelingsplannen, situaties uit de praktijk of thema's als authenticiteit en verandering.
 
Intervisie.
Maar ook in de vorm van faciliteren van intervisie groepen helpen wij mensen leren zichzelf en elkaar te verbeteren. Het is een flexibel leerproces waarbij gemeenschappelijke business issues worden besproken en geanalyseerd, heikele kwesties worden aangeboord en kennis en vaardigheden worden uitgewisseld.
 

 
 
Peer coaching.
Wij ondersteunen ook teams in competentie ontwikkeling, waarbij door een programma van 'peer coaching' individuele gedragsdoelen worden nagestreefd. Teamleden coachen elkaar in het proces, terwijl externe ‘stakeholders' feedback geven op het getoonde gedrag. Hierdoor worden niet alleen individuele doelen bereikt, maar ontstaat ook een sfeer van openheid, samenwerking en onderlinge reflectie in het team.
 
In een andere vorm van Peer Coaching begeleiden wij groepen leidinggevenden en professionals in een doelgericht coachprogramma. Op basis van een persoonlijk effectiviteitsplan – gefaciliteerd in een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele coachgesprekken – ondersteunt het medewerkers bij het verhogen van hun persoonlijk leiderschap en professionaliteit.
 
Voor onze programma's hebben wij ons laten inspireren door het gedachtegoed van onder andere Stephen Covey, Marshall Goldsmith, Peter Senge en Bateson en Dilts.